KATALOG LEAN NÁSTROJŮ

 

Pro lepší pochopení problematiky filosofie Lean Enterprise jsme pro Vás připravili katalog s vybranými nástroji lean managementu, které Vám pomohou utvořit si základní představu o smylu a účelu těchto metod. Konceptce lean managementu optimalizuje ppodnikové procesy takovým způsobem, aby tvořily hodnotu pro zákazníka  a eliminovaly se ty, které nepřispívají k tvorbě hodnot a efektivitě. 

 

 

 

 

Všechny nástroje spoluje efekt v podobě eliminace plýtvání, snižování nákladů a zvyšování efektivity a produktivity. koncepce "štíhlé výroby" se zaměřuje na odstarnění plýtvání v jakékoli části podnikového procesu - od prvního kontaktu se zákazníkem až po dodání konečného produktu. Nástroje se implementují na základě hlubší analýzy vnitřních procesů a prostředí organizace. 

 

 

 

 

 

Praktické zkušenosti s implementací těchto metod jsme získali dlouhodobou spoluprací z mezinárodních firem, viz reference. Při implementaci klademe důraz na to, aby nástroje maximálně reflektovaly potřeby a požadavky našich zákazníků. Nabízíme ám tedy jedinečné know-how, kde našim cílem je vytvořit efektivní, produktivní a konkurenceschopnou organizaci. 

 

Konkrétní informace o jednotlivých nástrojích si můžete přečíst v přiloženém katalogu.

 

Katalog lean nástrojů v PDF.