EFEKTIVNÍ VÝROBA


Pro generální, technické a výrobní ředitele


V rámci zvyšování efektivity doporučujeme zavést jeden či několik nástrojů na zlepšování procesů a řízení ve výrobě. Tyto nástroje vznikaly ve významných světových společnostech a zahrnují know-how pro vylepšení procesů v téměř jakékoli části podniku.
 

Kaizen
5S
Six Sigma
SMED
One piece flow
a další

 

V rámci těchto služeb Vám nabízíme nejen vytvoření analýzy potřeb a doporučení, ale taktéž Vám projektově zajistíme zavedení důležitých změn a proškolení odpovědných zaměstnanců.

Poptat konzultaci

OPTIMALIZACE PROCESŮ


Pro majitele a manažery


V rámci projektů zaměřených na optimalizaci procesů vycházíme z teorií tzv. Lean managementu. Jedná se o koncepce zaměřené na uspokojování potřeb zákazníka, což vede k zamezení negativních prvků v procesu nákupu a poskytování služeb.
 

5Why
Jidoka nebo Autonomation
Just in time
Takt time
TPM
a další
 

Zpracujeme Vám podrobná doporučení vedoucí ke zlepšení výkonů Vašich zaměstnanců a větší spokojenosti Vašich zákazníků.
 

Poptat konzultaci